LES Poland

Znaczenie dóbr niematerialnych oraz obrotu własnością intelektualną w gospodarce stale rośnie. Dobra niematerialne, takie jak patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe coraz częściej stanowią główny majątek przedsiębiorstwa, zaś zarządzanie nimi staje się niemałym wyzwaniem. 

 

Licensing Executives Society (LES) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się licencjonowaniem oraz różnych formami transferu własności intelektualnej, a także jej komercjalizacji.

 

Stowarzyszenie Licensing Executives Society  Poland jest polskim oddziałem tej organizacji. Naszym celem jest upowszechnianie i promowanie międzynarodowych standardów w tej dziedzinie oraz promocja wiedzy, wymiana doświadczeń i informacji. Zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas spotkaniach i seminariach. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia znajdą Państwo w zakładce WYDARZENIA, informacje o możliwości dołączenia do Stowarzyszenia znajdują się w dziale CZŁONKOSTWO.

 

Stowarzyszenie LES skupia na całym świecie osoby z wielu zawodowych specjalizacji: przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw, ekonomistów, prawników, rzeczników patentowych, brokerów własności intelektualnej oraz osoby zajmujące się zarządzaniem własnością intelektualną.

 

Transfer technologii – pod pojęciem transferu technologii określane są wszelkie formy udostępniania istniejących już rozwiązań technologicznych, głównie wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych innym podmiotom gospodarczym na podstawie umów cesji i umów licencyjnych. Transfer technologii  pozwala przedsiębiorstwom na podnoszenie swojej innowacyjności i konkurencyjności, korzystanie z osiągnięć innych przedsiębiorców, a dzięki temu również na wzmacnianie swojej pozycji na rynku.

 

03LIS22
LESinar #9 - Jednolity Sąd Patentowy: czy wpłynie na sytuację polskich podmiotów?

W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    S...

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...