LES Poland

Licensing Executives Society International (LESI)

 

Licensing Executives Society International (LES International) zostało utworzone w roku 1965 w Stanach Zjednoczonych przez grupę osób zajmujących się transferem technologii. W odczuciu założycieli kwestia gospodarczego korzystania z dóbr niematerialnych nie była w tym czasie wystarczająco doceniana.

 

LES International funkcjonuje jako forum wymiany informacji o praktyce obrotu dobrami niematerialnymi. Stowarzyszenie zajmuje się takimi problemami, jak wycena dóbr niematerialnych, klauzule stosowane w umowach licencyjnych, dobór strategii i partnerów przy ekonomicznej eksploatacji dóbr niematerialnych. 

 

Zasadniczym celem działalności LES International jest:

  • wspierania wysokich standardów, profesjonalnej wiedzy i etyki wśród osób zajmujących się własnością intelektualną, w tym licencjonowaniem i transferem technologii zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,
  • pogłębianie świadomości rządów, pracowników akademickich, środowisk biznesowych i organizacji zawodowych w zakresie licencjonowania, oraz
  • tworzenie środowiska sprzyjającego licencjonowaniu.

Stowarzyszenie składa się obecnie z 32 organizacji krajowych (regionalnych), które skupiają łącznie ponad 10 000 członków. Każda z organizacji regionalnych jest autonomicznym stowarzyszeniem powiązanym z LES International, który jest zarządzany i kontrolowany przez radę delegatów. Delegaci są reprezentantami, powoływanymi przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia regionalnego, w ilości proporcjonalnej do liczby członków tego stowarzyszenia. Delegaci, co roku wybierają Komitet Wykonawczy, nadzorujący prace LES International.

 

Więcej informacji na temat działalności LES International można znaleźć na stronie internetowej www.lesi.org, zaś o działalności poszczególnych Stowarzyszeń krajowych i regionalnych na stronach internetowych tych Stowarzyszeń (lista TUTAJ) oraz na stronie www.les-europe.org.

 

03LIS22
LESinar #9 - Jednolity Sąd Patentowy: czy wpłynie na sytuację polskich podmiotów?

W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    S...

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...