LES Poland

Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland (LES Poland)

 

W kwietniu 2002 polska grupa LES została oficjalnie przyjęta przez LES International do grona organizacji członkowskich. Powstanie LES Polska zbiegło się ze wzrostem znaczenia aktywów o charakterze niematerialnym w polskich przedsiębiorstwach. Znaczenie transferu technologii ciągle rośnie, coraz więcej osób docenia znaczenie dóbr niematerialnych i widzi w nich istotny element sukcesu gospodarczego.

 

Szczególnym wyzwaniem dla LES Polska stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Polski rynek połączył się dzięki temu z rynkiem, na którym rola własności intelektualnej jest doceniana już od wielu lat. Niezwykle istotne dla wielu polskich przedsiębiorców stało się poznanie warunków prawnych i reguł działania gospodarczego obowiązujących w Unii Europejskiej, a także dostrzeżenie i wykorzystanie możliwości, jakie oferuje uczestnictwo we wspólnym rynku. Obecnie, komercjalizacja i transfer technologii nadal pozostają niewykorzystanym motorem rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjności. 

 

Naszym celem, oprócz propagowania wiedzy oraz międzynarodowych standardów transferu technologii, jest promocja postaw proaktywnych, otwarcie na nowe rozwiązania oraz rozszerzenie horyzontów w myśleniu o rozwoju firmy. Nasze cele staramy się realizować poprzez działalność edukacyjną adresowaną do naszych członków, aktywność wydawniczą oraz organizowanie seminariów dających możliwość nawiązywania i pogłębienia kontaktów pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo ochroną i komercjalizacją innowacji.

 

03LIS22
LESinar #9 - Jednolity Sąd Patentowy: czy wpłynie na sytuację polskich podmiotów?

W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    S...

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...