LES Poland

Decyzją zarządu Stowarzyszenia postanowiliśmy przedłużyć termin konkursu na najlepszą pracę pt.:

”Najciekawsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz ich wpływ na ochronę prawa własności intelektualnej w Polsce lub Europie”

 

Cel konkurs
Celem konkursu jest przybliżenie tematyki ochrony własności intelektualnej studentom i absolwentom oraz zachęcenie ich do zapoznania się z możliwościami praktycznego wykorzystania tej wiedzy.

 

Adresaci
Konkurs jest skierowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życia (zgodnie ze stanem na chwilę ogłoszenia konkursu, czyli dzień 26 kwietnia 2014 r.)

 

Nagroda
Praca uznana za najlepszą zostanie nagrodzona nagrodą finansową w wysokości 500,00 zł (słownie: pięciuset złotych).

 

Regulamin
Dostępny w siedzibie organizatora oraz w formie elektronicznej w zakładce „Do pobrania”.

 

Nowy termin przesyłania prac to 31 marca 2015 r.
Prace nie powinny przekraczać 10 stron A4.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Z przyjemnością informujemy, że w trakcie Walnego Zebrania 2014 członkowie LES Poland wybrali nowe władze Stowarzyszenia oraz nowych członków organów.

Do nowego zarządu wybrano następujące osoby:
 
Pana Jakuba Mrozowskiego - na stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia
Panią Alicję Rogozińską – na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia
Pana Krystiana Maciaszka – na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Stowarzyszenia
Panią Irenę Tylińską – na stanowisko Skarbnika Stowarzyszenia
Panią Monikę Kaczmarską – na stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia
 
Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:
 
Pana Michała Siciarka – na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pana Rafała Witka – na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej
Pana Marka Łazewskiego – na stanowisko Członka Komisji Rewizyjnej
 
A ponadto na stanowisko Delegatów Międzynarodowych wybrano:
 
Panią Alicję Rogozińską – na stanowisko Delegata Międzynarodowego
Pana Rafała Witka – na stanowisko Delegata Międzynarodowego

 

W trakcie Zebrania omówiono również plany stowarzyszenia na kolejne lata oraz udział w nowych projektach. Już wkrótce podamy więcej informacji.

03LIS22
LESinar #9 - Jednolity Sąd Patentowy: czy wpłynie na sytuację polskich podmiotów?

W dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    S...

10CZE22
LESinar #8 – Pracownicze prawa IP – jakie postanowienia warto dodać do umowy z pracownikiem?

W dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.    Popro...

19KWI22
LESinar #7 - Aktualne doniesienia z EUIPO

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 17 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu LESinars.  Poprowadz...